Spring naar content

teambuilding kinderen

Waarover gaat het overzichtsrapport?

Eén op de 12 minderjarige kinderen groeit op in een huishouden met een laag inkomen. Sportparticipatie van deze kinderen en jongeren blijft achter, niet meer dan 30% van deze jongeren participeert in georganiseerde sportactiviteiten. Ook komen deze kinderen minder in aanraking met andere vormen van sport en bewegen. Dit terwijl 75% van deze kinderen en jongeren die niet deelnemen aan sport dat (misschien) wel zou willen. Bovendien blijkt sport van grote waarde voor hun ontwikkeling.

Dit overzichtsrapport biedt inzichten en werkzame elementen om sport- en beweegaanbod op te zetten of aan te passen om jongeren uit gezinnen met een laag inkomen te binden en behouden bij sport- en beweegaanbod. Als je weet welke werkzame elementen er allemaal zijn, ben je in staat om te bepalen welke elementen je al inzet en welke je nog eventueel mist in je sport- en beweegaanbod. Hiermee kun je het aanbod evalueren en versterken. Ook kun je nieuw aanbod ontwikkelen rondom de werkzame elementen. Zo kunnen de werkzame elementen stimuleren tot een effectievere en succesvolle praktijk.

Voor wie is het rapport bedoeld?

Dit rapport is voor uitvoerende praktijkprofessionals (zoals buurtsportcoaches, interventie-eigenaren of trainers van sportverenigingen) die jeugd in lage inkomensbuurten willen werven, binden en behouden bij hun sport- en beweegaanbod. Maar ook voor alle andere professionals die te maken hebben met jeugd in lage inkomensbuurten.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

portretfoto

Jamilla Vervoort

Specialist

Ik houd me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd meer kunnen laten meedoen in de samenleving door sport en bewegen. Zo ondersteunen we allerlei professionals o.a. op het gebied van jeugd, armoede, sport en bewegen. Verder houd ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen en met erkende sport- en beweeginterventies.

Laura Butselaar

Specialist

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me vooral bezig met de kennisontwikkeling en professionalisering van sport en bewegen in het  sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken? Dat is vaak niet alleen een kwestie van geld, maar een complexe combinatie van factoren.

portretfoto

Misschien ook interessant:

Checklist jeugd, armoede, sport en bewegen

De Checklist Jeugd, armoede, sport, bewegen helpt jou als sport- en beweegaanbieder om je aanbod aan te laten sluiten bij kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen.

Tipkaarten jeugd armoede sport

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Gebruik de tipkaarten om ook deze kinderen en jongeren te bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.