Spring naar content

De bouwstenen van een beweegvriendelijke omgeving

Als de leefomgeving van kinderen zo is ingericht dat die aanzet tot bewegen, leidt dit indirect tot gezondheidswinst. De aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving is sterk gegroeid, maar hoe zorgen we ervoor dat kinderen worden aangezet om te spelen en bewegen? Als één van de pijlers van het deelakkoord ‘duurzame sportinfrastructuur’ van het Nationaal Sportakkoord, krijgt het ook lokaal de nodige aandacht: denk aan het preventieakkoord en de Omgevingswet. Naast beweegvriendelijk is het belangrijk dat een schoolomgeving ook veilig is, zodat kinderen vrijuit kunnen spelen en bewegen. Meer hierover lees je in de tipsheet.

Voor wie is de tipsheet?

De tipsheet is ontworpen naar aanleiding van de inspiratiesessie ‘Veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving (2020) georganiseerd in samenwerking met Wandelnet, Fietsersbond, JOGG en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het document is gericht op beleidsmakers die zich bezighouden met de inrichting van de openbare ruimte, maar ook zeker interessant voor scholengemeenschappen en andere professionals die zich inzetten voor het beweegvriendelijker en veiliger maken van de schoolomgeving.

Meer informatie of advies?

Jeroen Hoyng

  • Specialist

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.

Misschien ook interessant:

Beweegvriendelijke Omgeving Model (BVO-model)

Uit welke elementen bestaat een beweegvriendelijke omgeving?