Spring naar content

Waarom deze whitepaper?

Naar schatting heeft 1 op de 10 Nederlanders een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, waardoor meedoen in de maatschappij niet vanzelfsprekend is. Als beleidsadviseur binnen een gemeente heb je een belangrijke taak om meedoen voor álle inwoners mogelijk te maken, ook op het gebied van sport en bewegen. Sport en bewegen kan zowel voor mensen met een beperking als voor de gemeente bijdragen aan verschillende doelen: gezondheid, participatie en kwaliteit van leven.

Hoe helpt deze whitepaper jou als beleidsadviseur?

In deze whitepaper vind je feiten en cijfers over mensen met een beperking en hun sport en beweeggedrag. Ook vind je tools, handvatten en praktijkvoorbeelden om sport en bewegen te stimuleren en dit te integreren in gemeentelijk beleid. Deze whitepaper is ook waardevol voor andere geïnteresseerden in dit thema, bijvoorbeeld buurtsportcoaches en sportservice-organisaties.

praktijkvoorbeelden uit de Whitepaper Sport- en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
foto van Marije plantinga

Met meer en divers sportaanbod verlagen we de reisdrempel en vergroten we de sportkeuze

Marije Plantinga, projectleider aangepast sporten bij Sport Fryslân

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

biko portretfoto

Biko Blommestein

Specialist

In mijn ogen bestaat er niets mooiers dan sporten en bewegen. Helaas is dit voor veel mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Daarom zet ik mij in om deze doelgroep te ondersteunen. Samen met anderen zoek ik naar oplossingen voor belemmeringen en verspreid ik kennis om de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking te verbeteren. Zo creëren we een sportieve omgeving waarin iedereen kan deelnemen.

Misschien ook interessant:

Infographic verstandelijke beperking

Deze infographics geven de waarde van sport en bewegen voor mensen met een beperking weer. Zowel voor mensen met een fysieke, als een verstandelijke beperking.

Infographics Waarde van sport en bewegen voor mensen met een beperking

Iedereen voelt wel aan dat sport en bewegen van waarde zijn voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Maar is die waarde ook uit te drukken in geld? Wat levert het de maatschappij op als deze groep vaker aan de beweegrichtlijnen voldoet?

Handreiking Sporthulpmiddelen

De handreiking geeft inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor het verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen.