Spring naar content

Waarom deze whitepaper?

Naar schatting heeft 1 op de 10 Nederlanders een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, waardoor meedoen in de maatschappij niet vanzelfsprekend is. Als beleidsadviseur binnen een gemeente heb je een belangrijke taak om meedoen voor álle inwoners mogelijk te maken, ook op het gebied van sport en bewegen. Sport en bewegen kan zowel voor mensen met een beperking als voor de gemeente bijdragen aan verschillende doelen: gezondheid, participatie en kwaliteit van leven.

Voorbeeld van de Whitepaper Sport- en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
pagina's van de whitepaper

Hoe helpt deze whitepaper jou als beleidsadviseur?

In deze whitepaper vind je feiten en cijfers over mensen met een beperking en hun sport en beweeggedrag. Ook vind je tools, handvatten en praktijkvoorbeelden om sport en bewegen te stimuleren en dit te integreren in gemeentelijk beleid. Deze whitepaper is ook waardevol voor andere geïnteresseerden in dit thema, bijvoorbeeld buurtsportcoaches en sportservice-organisaties.

foto van Marije plantinga

Met meer en divers sportaanbod verlagen we de reisdrempel en vergroten we de sportkeuze

Marije Plantinga, projectleider aangepast sporten bij Sport Fryslân

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Lilian van den Berg

  • Specialist

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe vinden zij hun weg naar sport en bewegen en wat hebben zij nodig? Kennis over de doelgroep, de drempels en wat voor hen belangrijk is helpt professionals in het werkveld om sport & bewegen mogelijk te maken. Daarnaast kijken we naar het gebruik maken van de kracht van sport als middel om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken zoals sociale participatie en kansengelijkheid. 

Misschien ook interessant:

Geen items gevonden