Spring naar content

Blijf op de hoogte

In het najaar van 2021 zal er een nieuwe versie van de Handreiking Sporthulpmiddelen gepubliceerd worden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen én een e-mail ontvangen zodra de definitieve versie beschikbaar is? Laat dan je gegevens achter.

Waarover gaat de Handreiking?

De Handreiking Sporthulpmiddelen is een eerste stap richting kwalitatief goede, betaalbare én beschikbare sporthulpmiddelen. De handreiking biedt houvast in het duiden van de behoefte van de doelgroep, de problematiek en de oplossingsrichtingen. Daarnaast vind je aanknopingspunten om (landelijk, regionaal, of lokaal) beleid te beïnvloeden. 

Voor wie is de Handreiking?

Deze Handreiking is interessant voor professionals, beleidsmakers en -uitvoerders in de hele keten van de verstrekking van sporthulpmiddelen. De Handreiking biedt tips en handvatten voor o.a. beleidsmakers sport (landelijk, regionaal, lokaal), Wmo consulenten & casemanagers, zorgverzekeraars, professionals in de zorg die te maken hebben met mensen met een fysieke beperking, leveranciers van sporthulpmiddelen, consulenten sport & bewegen/beweegloketten en buurtsportcoaches aangepast sporten.

twee wielrenners met protheses

Betrokken partijen

De Handreiking is ontwikkeld vanuit het project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’, dat in opdracht van VWS wordt uitgevoerd door de volgende partijen:

  • Special Heroes NL
  • Gehandicaptensport NL
  • Esther Vergeer Foundation
  • Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Zie voor meer informatie over dit project dit artikel en dit nieuwsbericht.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Hans Leutscher

  • Specialist

In mijn werkbare leven heb ik mij altijd gericht op de doelgroep mensen met een beperking. Voor hen is bewegen en sporten niet altijd vanzelfsprekend. Door randvoorwaarden te creëren en samen met diverse partners kennis te ontwikkelen en verspreiden draag ik graag bij om bewegen en sporten voor de doelgroep meer vanzelfsprekend te maken

Lonneke Schijvens

  • Specialist

Sporten is in mijn ogen voor iedereen van meerwaarde. Specifiek voor mensen met een beperking is bewegen en sporten extra belangrijk, maar ook minder vanzelfsprekend. Met de inzet van programma’s als Revalidatie, Sport en Bewegen stimuleren we mensen met een beperking om een gezonde en sportieve leefstijl te ontwikkelen én behouden. Daarbij gaat het voor mij om verbinden, zodat beschikbare kennis en ervaring ook daadwerkelijk wordt toegepast.

Misschien ook interessant:

Beweegrichtlijnen

Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk. Maar hoeveel beweging is nodig? En welke beweging is goed? De beweegrichtlijnen geven antwoord op deze vragen.

Scan & Match: vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking

‘Scan & Match’, vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking, geeft inzicht in de vraag naar en het aanbod van sport en bewegen in een gemeente of regio.

Whitepaper Sport en bewegen voor mensen met een beperking

Deze whitepaper geeft praktische informatie en handvatten om mensen met een beperking in beweging te krijgen en houden.