Spring naar content

Blijf op de hoogte

Begin 2022 zal er een nieuwe versie van de Handreiking Sporthulpmiddelen gepubliceerd worden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen én een e-mail ontvangen zodra de definitieve versie beschikbaar is? Laat dan je gegevens achter.

Waarover gaat de Handreiking?

De Handreiking Sporthulpmiddelen is een eerste stap richting kwalitatief goede, betaalbare én beschikbare sporthulpmiddelen. De handreiking biedt houvast in het duiden van de behoefte van de doelgroep, de problematiek en de oplossingsrichtingen. Daarnaast vind je aanknopingspunten om (landelijk, regionaal, of lokaal) beleid te beïnvloeden. 

Voor wie is de Handreiking?

Deze Handreiking is interessant voor professionals, beleidsmakers en -uitvoerders in de hele keten van de verstrekking van sporthulpmiddelen. De Handreiking biedt tips en handvatten voor o.a. beleidsmakers sport (landelijk, regionaal, lokaal), Wmo consulenten & casemanagers, zorgverzekeraars, professionals in de zorg die te maken hebben met mensen met een fysieke beperking, leveranciers van sporthulpmiddelen, consulenten sport & bewegen/beweegloketten en buurtsportcoaches aangepast sporten.

twee wielrenners met protheses

Betrokken partijen

De Handreiking is ontwikkeld vanuit het project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’, dat in opdracht van VWS wordt uitgevoerd door de volgende partijen:

  • Special Heroes NL
  • Gehandicaptensport NL
  • Esther Vergeer Foundation
  • Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Zie voor meer informatie over dit project dit artikel en dit nieuwsbericht.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Hans Leutscher

  • Specialist

In mijn werkbare leven heb ik mij altijd gericht op de doelgroep mensen met een beperking. Voor hen is bewegen en sporten niet altijd vanzelfsprekend. Door randvoorwaarden te creëren en samen met diverse partners kennis te ontwikkelen en verspreiden draag ik graag bij om bewegen en sporten voor de doelgroep meer vanzelfsprekend te maken

Lonneke Schijvens

  • Accountmanager

Sporten en bewegen is in mijn ogen voor iedereen van meerwaarde. Om lekker in je vel te zitten, je fit te voelen, of gewoon om plezier te hebben met anderen. Vanuit het thema Meedoen door sport en bewegen stimuleren en faciliteren we de beweeg- en sportdeelname voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, jeugd en jongeren in gezinnen met lage inkomens en kwetsbare ouderen. Én werken aan het benutten van de kracht van sport, als middel bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, door de inzet van ‘sociaal sportinitiatieven’ te ondersteunen. 

Misschien ook interessant:

Beweegrichtlijnen

Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk. Maar hoeveel beweging is nodig? En welke beweging is goed? De beweegrichtlijnen geven antwoord op deze vragen.

Scan & Match: vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking

‘Scan & Match’, vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking, geeft inzicht in de vraag naar en het aanbod van sport en bewegen in een gemeente of regio.

Whitepaper Sport en bewegen voor mensen met een beperking

Deze whitepaper geeft praktische informatie en handvatten om mensen met een beperking in beweging te krijgen en houden.