Spring naar content

Waarover gaat de Handreiking?

In het landelijke project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’ keken we hoe de organisatie van en de samenwerking binnen de keten kan worden verbeterd. We deden onderzoek en organiseerden expertmeetings met het werkveld. Een aantal oplossingen toetsten we in de praktijk door middel van drie pilots: in Den Haag, in Emmen en in Noord-Brabant.

Het resultaat: meer inzicht in de problematiek en de mogelijke verbeterpunten op het gebied van…

 • inzicht in belang en mogelijkheden sport en bewegen en sporthulpmiddelen, bij (potentiële) sporters en professionals;
 • zichtbaarheid en vindbaarheid van sporthulpmiddelen;
 • beschikbaarheid en ontwikkeling van kennis over sporthulpmiddelen, landelijk en lokaal;
 • ondersteuning bij zoektocht en aanvraag;
 • financiering van sporthulpmiddelen;
 • efficiënt en duurzaam gebruik van sporthulpmiddelen;
 • samenwerking in de gehele keten door alle partijen om bovenstaande te realiseren met de klant centraal als uitgangspunt.

Deze Handreiking bundelt bovenstaande resultaten. Daarnaast biedt het concrete handvatten om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen te verbeteren, voor zowel betrokken partijen en professionals in de keten als voor potentiële gebruikers van deze sporthulpmiddelen. 

twee wielrenners met protheses

Voor wie is de Handreiking?

De Handreiking biedt concrete handvatten en aanbevelingen voor o.a. beleidsmakers sport (landelijk, regionaal, lokaal), Wmo consulenten & casemanagers, zorgverzekeraars, professionals in de zorg die te maken hebben met mensen met een fysieke beperking, leveranciers van sporthulpmiddelen, consulenten sport & bewegen/beweegloketten en buurtsportcoaches aangepast sporten.

Volwaardige toegang tot sporthulpmiddelen voor iedereen die dat nodig heeft, kunnen we alleen bereiken met goede samenwerking in alle fases en wanneer alle ketenpartners hun rol vervullen.

Betrokken partijen

De Handreiking is ontwikkeld vanuit het project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’, dat in opdracht van VWS wordt uitgevoerd door de volgende partijen:

 • Special Heroes NL
 • Gehandicaptensport NL
 • Esther Vergeer Foundation
 • Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Wil je meer informatie over dit project? Lees dan ook dit artikel.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Hans Leutscher

 • Specialist

In mijn werkbare leven heb ik mij altijd gericht op de doelgroep mensen met een beperking. Voor hen is bewegen en sporten niet altijd vanzelfsprekend. Door randvoorwaarden te creëren en samen met diverse partners kennis te ontwikkelen en verspreiden draag ik graag bij om bewegen en sporten voor de doelgroep meer vanzelfsprekend te maken

Lonneke Schijvens

 • Accountmanager

Sporten en bewegen is in mijn ogen voor iedereen van meerwaarde. Om lekker in je vel te zitten, je fit te voelen, of gewoon om plezier te hebben met anderen. Vanuit het thema Meedoen door sport en bewegen stimuleren en faciliteren we de beweeg- en sportdeelname voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, jeugd en jongeren in gezinnen met lage inkomens en kwetsbare ouderen. Én werken aan het benutten van de kracht van sport, als middel bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, door de inzet van ‘sociaal sportinitiatieven’ te ondersteunen. 

Misschien ook interessant:

De waarde van sport en bewegen voor mensen met een beperking

Wat is de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen – en de inzet van sporthulpmiddelen – voor iemand met een beperking, zowel fysiek als verstandelijk?

Scan & Match: vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking

‘Scan & Match’, vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking, geeft inzicht in de vraag naar en het aanbod van sport en bewegen in een gemeente of regio.

Whitepaper Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Deze whitepaper geeft praktische informatie en handvatten om mensen met een beperking in beweging te krijgen en houden.