Spring naar content

Sportieve groep mensen bezig met het veranderen van beweeggedrag

Iedereen heeft evenveel recht om te sporten en bewegen. Ook mensen met een beperking. Juist voor hen levert sporten en bewegen extra veel op. Veel van hen hebben daar echter een speciaal sporthulpmiddel bij nodig, zoals een sportrolstoel of handbike. In de praktijk is dit een uitdaging, door gebrek aan kennis en ingewikkelde regelsDe betrokken partijen zullen de handen ineen moeten slaan en de klant als vertrekpunt moeten nemen. Alleen als iedereen in de keten zijn rol pakt en verantwoording neemt, kun je er samen voor zorgen dat mensen met een fysieke beperking geen extra beperking ervaren als het gaat om sporten en bewegen.

Waarover gaat de Handreiking?

In het landelijke project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’ keken we hoe de organisatie van en de samenwerking binnen de keten kan worden verbeterd. We deden onderzoek en organiseerden expertmeetings met het werkveld. Een aantal oplossingen toetsten we in de praktijk door middel van drie pilots: in Den Haag, in Emmen en in Noord-Brabant.

Resultaat van het project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’

Meer inzicht in de problematiek en de mogelijke verbeterpunten op het gebied van…

  • inzicht in belang en mogelijkheden sport en bewegen en sporthulpmiddelen, bij (potentiële) sporters en professionals;
  • zichtbaarheid en vindbaarheid van sporthulpmiddelen;
  • beschikbaarheid en ontwikkeling van kennis over sporthulpmiddelen, landelijk en lokaal;
  • ondersteuning bij zoektocht en aanvraag;
  • financiering van sporthulpmiddelen;
  • efficiënt en duurzaam gebruik van sporthulpmiddelen;
  • samenwerking in de gehele keten door alle partijen om bovenstaande te realiseren met de klant centraal als uitgangspunt.

Infographic Sporthulpmiddelen

Deze infographic geeft een samenvatting van de belangrijkste verbeterpunten in de klantreis sporthulpmiddelen. Lees de Handreiking sporthulpmiddelen voor een complete weergave van de projectuitkomsten, inclusief concrete aanbevelingen voor alle partijen in de keten.

Deze Handreiking bundelt bovenstaande resultaten. Daarnaast biedt het concrete handvatten om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen te verbeteren, voor zowel betrokken partijen en professionals in de keten als voor potentiële gebruikers van deze sporthulpmiddelen. 

twee wielrenners met protheses

Voor wie is de Handreiking?

De Handreiking biedt concrete handvatten en aanbevelingen voor o.a. beleidsmakers sport (landelijk, regionaal, lokaal), Wmo consulenten & casemanagers, zorgverzekeraars, professionals in de zorg die te maken hebben met mensen met een fysieke beperking, leveranciers van sporthulpmiddelen, consulenten sport & bewegen/beweegloketten en buurtsportcoaches aangepast sporten.

Volwaardige toegang tot sporthulpmiddelen voor iedereen die dat nodig heeft, kunnen we alleen bereiken met goede samenwerking in alle fases en wanneer alle ketenpartners hun rol vervullen.

Betrokken partijen

De Handreiking is ontwikkeld vanuit het project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’, dat in opdracht van VWS wordt uitgevoerd door de volgende partijen:

logo kenniscentrum sport en bewegen, versie transparant

Wil je meer informatie over dit project? Lees het artikel Vernieuwde Handreiking Sporthulpmiddelen roept op tot betere organisatie en samenwerking op Allesoversport.nl.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

portretfoto

Hans Leutscher

Specialist

In mijn werkbare leven heb ik mij altijd gericht op de doelgroep mensen met een beperking. Voor hen is bewegen en sporten niet altijd vanzelfsprekend. Door randvoorwaarden te creëren en samen met diverse partners kennis te ontwikkelen en verspreiden draag ik graag bij om bewegen en sporten voor de doelgroep meer vanzelfsprekend te maken.

Lonneke Schijvens

Manager Meedoen door sport en bewegen

Sporten en bewegen is in mijn ogen voor iedereen van meerwaarde. Om lekker in je vel te zitten, je fit te voelen, of gewoon om plezier te hebben met anderen. Vanuit het thema Meedoen door sport en bewegen stimuleren en faciliteren we de beweeg- en sportdeelname voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, jeugd en jongeren in gezinnen met lage inkomens en kwetsbare ouderen. Én werken aan het benutten van de kracht van sport, als middel bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, door de inzet van ‘sociaal sportinitiatieven’ te ondersteunen.

portretfoto

Misschien ook interessant:

Infographics Waarde van sport en bewegen voor mensen met een beperking

Iedereen voelt wel aan dat sport en bewegen van waarde zijn voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Maar is die waarde ook uit te drukken in geld? Wat levert het de maatschappij op als deze groep vaker aan de beweegrichtlijnen voldoet?

Scan en Match

‘Scan & Match’, vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking, geeft inzicht in de vraag naar en het aanbod van sport en bewegen in een gemeente of regio.

Whitepaper Sport en bewegen door mensen met een beperking

Deze whitepaper geeft praktische informatie en handvatten om mensen met een beperking in beweging te krijgen en houden.