Spring naar content

Wat is in het erkenningstraject de definitie van een interventie?

Een interventie is elke planmatige en doelgerichte aanpak die afwijkt van wat gangbaar is voor de doelgroep om het gedrag van mensen in Nederland te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel het bevorderen van duurzaam sport- en beweeggedrag. Indien sport en bewegen als middel wordt ingezet, kan het doel ook gedragsverandering op een ander vlak zijn (bijvoorbeeld aan het werk gaan, een gezond gewicht, participatie).

Vragen

Kun je alle onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de kans groot dat jouw interventie in aanmerking komt voor het erkenningstraject. 

Sport of bewegen is een belangrijk onderdeel van de interventie, als middel of als doel op zich.

De aanleiding voor de interventie is een maatschappelijk probleem, een gezondheidsgerelateerd probleem, inactiviteit of een beperkte motorische ontwikkeling.

De doelen van de interventie zijn gerelateerd aan de probleemstelling (punt 2).

De interventie richt zich op een afgebakende, aan het probleem gerelateerde, einddoelgroep.

De interventie heeft een bepaalde duur (looptijd) met een duidelijk begin en eind en meerdere contactmomenten met de doelgroep (en is dus geen doorlopend aanbod).

De doelgroep is betrokken bij de ontwikkeling van de interventie.

De interventie is gericht op structurele gedragsverandering van de deelnemers (de einddoelgroep).

De interventie is meerdere keren uitgevoerd op verschillende locaties.

Ik heb een handleiding voor uitvoerders of ik ben bereid deze te schrijven.

Er is een recente procesevaluatie of ik ben bereid deze te (laten) maken.

De interventie is uniek en dus geen een-op-een kopie van een al bestaande interventie.

Meer over het traject

Houd er rekening mee dat het erkenningstraject een doorlooptijd heeft van circa zes tot acht maanden.

Denk je, op basis van jouw antwoorden, ver genoeg te zijn om instroom in het erkenningstraject aan te vragen? Maak dan een account aan op de interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Wanneer je bent ingelogd, klik je boven in de gele balk op ‘Nieuwe interventie‘ en kies je voor ‘Erkenningstraject aanvragen’.

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt dan een afspraak voor een intakegesprek. De beslissing of een interventie kan starten met het erkenningstraject wordt genomen door Kenniscentrum Sport & Bewegen.

De beoordeling van de erkenningsaanvraag wordt gedaan door een onafhankelijke erkenningscommissie of door onafhankelijke praktijkbeoordelaars. Zij beoordelen of de interventie voldoet aan de criteria voor erkenning. Op grond daarvan wordt de interventie wel of niet erkend. Na erkenning volgt publicatie in de database sport- en beweeginterventies.

Op zoek naar meer ondersteuning?

Robert Boezeman

Specialist

Als specialist interventies binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik mij voornamelijk bezig met erkende sport- en beweeginterventies. Door het samenbrengen van de praktijk en de wetenschap draag ik graag mijn steentje bij aan het vergroten van de positieve maatschappelijk impact die sport en bewegen hebben.

  • robert.boezeman@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Gerelateerde items

Wat zijn erkende interventies?

Hoe kun je sporten en bewegen stimuleren, of sport als middel inzetten om sociaalmaatschappelijke doelstellingen te realiseren? Welke aanpakken zijn in de praktijk al succesvol gebleken?

Interventie Sportbouwer erkend op niveau Effectief

De interventie Sportbouwer is door de erkenningscommissie Sport en Bewegen erkend op het niveau Effectief: eerste aanwijzingen voor effectiviteit. Het…

Database sport- en beweeginterventies

Op zoek naar een aanpak die jou helpt je doelen te realiseren? In de sport- en beweeginterventie database hieronder vind je aanpakken die collega’s in het land al succesvol hebben ingezet.