Spring naar content

Goed beschreven (GB)

Een interventie dient duidelijk beschreven te zijn: de doelen, de doelgroep, de aanpak, randvoorwaarden, overdraagbaarheid, ervaring met de uitvoering en beschikbare materialen. Daarnaast zijn uitvoeringsaspecten zoals beschikbaarheid van een handleiding, een procesevaluatie en inzicht in kosten en tijdsbesteding duidelijk beschreven. Een erkenning op dit niveau is drie jaar geldig.

Goed onderbouwd (GO)

Een interventie dient niet alleen goed beschreven maar ook onderbouwd te zijn met modellen, theorie en/of literatuur. Met een theoretische onderbouwing kun je aantonen welke uitkomsten van de interventie te voorspellen zijn en welke factoren van invloed kunnen zijn. Daarnaast is het met een theorie aannemelijk te maken waarom een interventie werkt bij de specifieke doelgroep of thematiek. Een erkenning op dit niveau is vijf jaar geldig.

Effectief

Voor een erkenning op het niveau Effectief is het noodzakelijk om met effectonderzoek aan te tonen dat een interventie niet alleen in theorie werkt, maar ook in de praktijk bewezen effectief is.

Dit mogen RCT’s, quasi-experimenteel onderzoek of andere designs zijn, passend bij het doel en de doelgroep van de interventie.

buurtsportcoach in actie]

Effectiviteit wordt binnen het erkenningstraject beoordeeld op drie niveaus. Hieronder geven we een korte samenvatting van de drie verschillende niveaus van effectiviteit. Erkenning op alle niveaus van effectiviteit is vijf jaar geldig.

Eerste aanwijzingen voor Effectiviteit

Effectonderzoek dat voor dit niveau is uitgevoerd geeft de eerste aanwijzingen voor een effect van de interventie. Het gaat om resultaten van de interventie waaruit blijkt dat gedrag, vaardigheden, cognities, gevoelens, etc. in voldoende mate, conform het doel van de interventie, zijn veranderd.
Het onderzoek moet op verschillende locaties en met voldoende respons zijn uitgevoerd, met methoden en instrumenten die het doel van de interventie goed operationaliseren.

Goede aanwijzingen voor Effectiviteit

Effectonderzoek voor dit niveau toont aan dat bij de uitvoering van de interventie er goede aanwijzingen zijn dat gedrag, vaardigheden, cognities, gevoelens, etc. in voldoende mate veranderen conform het doel van de interventie. Het doel wordt niet (of significant minder) bereikt zonder interventie of met de gebruikelijke situatie of handelswijze.

Sterke aanwijzingen voor Effectiviteit

Op dit niveau is er voldoende effectonderzoek van voldoende kwaliteit om aan te mogen nemen dat de interventie bij de doelgroep effectief is, beter werkt dan de gebruikelijke situatie of handelswijze én dat dit toe te schrijven is aan de interventie. De onderzoeken zijn in de praktijk uitgevoerd en hebben een follow-up van minstens 6 maanden.

Gerelateerde items

Jouw interventie laten erkennen?

Ben jij interventie-eigenaar en heb je een aanpak die mensen succesvol aanzet tot structureel bewegen? Hier lees je wat je daarvoor moet doen en hoe de beoordeling werkt.

Wat zijn erkende interventies?

Hoe kun je sporten en bewegen stimuleren, of sport als middel inzetten om sociaalmaatschappelijke doelstellingen te realiseren? Welke aanpakken zijn in de praktijk al succesvol gebleken?

Database sport- en beweeginterventies

Op zoek naar een aanpak die jou helpt je doelen te realiseren? In de sport- en beweeginterventie database hieronder vind je aanpakken die collega’s in het land al succesvol hebben ingezet.