Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweegdomein turnen op Fontys Hogeschool Eindhoven (2016)

Auteur(s): Harm van den Bergh

We hebben de verschillende ALO’s uitgenodigd in het praktijkkatern hun visie in dit blad te delen met de lezers. Fontys Hogeschool Eindhoven maakt van de gelegenheid gebruik en komt met een artikelenserie waarin verschillende beweegdomeinen aan de orde komen, ter verduidelijking van de visie en de uitwerking in de praktijk. Dit vierde artikel is een vervolg op de artikelen ‘Het begint bij het bewegende kind’ en het ‘Beweegdomein Spel’ (Lichamelijke Opvoeding 5, 2016) en ‘Beweegdomein Stoeien, Treffen & Weerbaarheid op ALO Eindhoven’.

Literatuurverwijzing: Bergh, H.V.D.B. van den (2016, oktober). Beweegdomein turnen op Fontys Hogeschool Eindhoven. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 24-27)