Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tikspelen (2016)

doe je zo

Auteur(s): Zeno Swijtink

Enige tijd geleden las ik in de Lichamelijke Opvoeding een boekrecensie over Tikkie… jij bent hem!, een tikspelboek van Peter Schimmel. Dankzij dit boekje, waarin een breed scala van tikspelen verder wordt uitgewerkt, krijgt het tikspelonderwijs op de basisschool een nieuwe impuls en dat is goed nieuws. In dit artikel een schets van een boek dat een planmatige aanpak van tikspelen propageert met een helder ordeningskader, duidelijke leerlijnen en uitgebreide leerhulpbeschrijvingen aan zowel zwakke als betere bewegers.

Literatuurverwijzing: Swijtink, Z. (2016, oktober). Tikspelen: doe je zo. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 20-23)