Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Visie op het vak en motorisch leren (2016)

Auteur(s): Maarten Massink

In dit artikel wordt een verband geschetst tussen verschillende visies op het vak en motorisch leren. Daarbij worden voorbeelden gegeven van mogelijke uitwerkingen in de praktijk.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2016, oktober). Visie op het vak en motorisch leren. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 8-11)