Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewust uitlokken (2016)

van een (on)bewust motorisch leerproces

De laatste jaren is er veel aandacht voor het onderscheid tussen bewust (expliciet) en onbewust (impliciet) motorisch leren, waarbij expliciet leren regelmatig de stempel kreeg van ‘achterhaald’ of ‘fout’ en impliciet leren ‘up-to-date’ en ‘goed’. Als het gaat om expliciet en impliciet leren bestaat er geen goed of fout. In dit artikel wordt de kennis van nu op een rij gezet en vervolgens aangevuld met praktische voorbeelden, zodat je zelf een gefundeerde keuze kunt maken.

Literatuurverwijzing: Kok, M, & Nuij, J (2016, oktober). Bewust uitlokken: van een (on)bewust motorisch leerproces. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 12-15)