Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Creavisionair coachen en bewegen (1) (2008)

alles wat je wilt kun je halen: vraag - geloof - ontvang!

Zowel op het niveau van topsport als in het bewegingsonderwijs zijn coaches en docenten altijd op zoek naar nieuwe uitdagende vormen. Daar is creativiteit en lef voor nodig. Welke normen en eisen moeten we stellen aan onze bevlogen ideeën? In twee artikelen volgt een pleidooi voor verantwoord buiten de paden treden in een zoektocht naar inspiratie en vernieuwing in het opleiden van sporters (topturners), met een vingerwijzing naar bewegingsonderwijs en sport in het algemeen.

Literatuurverwijzing: Berg, T van den (2008, december). Creavisionair coachen en bewegen (1): alles wat je wilt kun je halen: vraag - geloof - ontvang!. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 28-30)