Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De bloemkooltheorie; loop 't, lukt 't en leeft 't (2008)

Loopt ’t? lukt ’t? leeft ’t? krijgt in de wereld van onderwijs, bewegen en sport steeds meer aandacht. In dit artikel nemen we deze drie didactische vragen onder de loep. ‘Loopt ’t -Lukt ’t – Leeft ’t’ is een didactisch model (Oldeboom, 2002) dat leraren op een eenvoudige wijze kan helpen hun onderwijs voor te bereiden, aan te bieden en te evalueren.

Literatuurverwijzing: Oldeboom, B., & Brinke, G. ten (2008, december). De bloemkooltheorie; loop 't, lukt 't en leeft 't. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 31-35)