Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling (2008)

brochure voor docenten lichamelijke opvoeding

Auteur(s): Arjo Barth

Heeft u als docent al weleens vermoed dat een kind mishandeld werd? Veel docenten niet, maar uit een studie uit 2005 blijkt dat er per jaar in Nederland 107.200 kinderen worden mishandeld. Dat is één op de 30 kinderen. Eén kind per klas dus! Over wat u daarmee kan vertelt deze brochure.

Literatuurverwijzing: Barth, A. (2008, december). Signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling: brochure voor docenten lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 16-17)