Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De doelen van gezondheidsgerelateerde lichamelijke opvoeding (2014)

Auteur(s): Leen Haerens

De laatste jaren is er in onze samenleving een duidelijk toegenomen aandacht voor bewegen en sport als onderdeel van een gezonde levensstijl, waardoor ook de les lichamelijke opvoeding steeds meer gezien wordt als een middel om de gezondheid van jongeren te bevorderen. Is het eigenlijk mogelijk om via de lessen lichamelijke opvoeding de gezondheid van jongeren te bevorderen en hoe zou een lessenreeks gezondheidsgerelateerde lichamelijke opvoeding er bij voorkeur uitzien?

Literatuurverwijzing: Haerens, L. (2014, december). De doelen van gezondheidsgerelateerde lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 12-13)