Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Dragers van kwaliteit (2009)

Elders in dit blad staat een artikel over werken met leerlingen in ClubExtra. Daarin gaat het om kinderen die leerproblematiek of leerachterstand hebben. Op welke wijze worden zij geïntroduceerd in de bewegingsactiviteiten en hoe worden deze activiteiten gekozen. Welke rol is daarin voor lesgevers weggelegd? In dit artikel worden voorbeelden gegeven.

Literatuurverwijzing: Doodewaard, C. van (2009, augustus). Dragers van kwaliteit. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 32-34)