Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Excellente collega's in beweging? (2013)

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar excellente professionaliteit van sportprofessionals. In het hbo de laatste jaren steeds meer aandacht voor talentontwikkeling en excellente beroepsprestaties. Als gevolg hiervan biedt een aantal ALO’s hun best presterende studenten excellentieprogramma’s aan. Hiermee wil men aan de academies professioneel talent extra stimuleren en uitdagen, zodat getalenteerde studenten na hun afstuderen zich sneller kunnen ontwikkelen tot de besten binnen hun beroepsgroep. Centrale vraag van het onderzoek was: wat kenmerkt excellente sportprofessionals in de ogen van collega’s en leidinggevenden?

Literatuurverwijzing: Lo-A-Njoe, J, & Kit Man, Y (2013, februari). Excellente collega's in beweging?. Lichamelijke opvoeding 101 (pp. 40-43)