Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Blokjesvoetbal, het ontwerpen van kunst (2013)

Auteur(s): Chris Hazelebach

Dit artikel gaat over het ontwerpproces van een nieuwe vorm van blokjesvoetbal dat opgenomen is in de voetbalmap voor het basisonderwijs van de KNVB. Aan de hand van het kijkkader ‘Loopt’t, Lukt’t, Leeft’t’ (LOLULE) is het traditionele spel verder ontwikkeld. 

Literatuurverwijzing: Hazelebach, C. (2013, februari). Blokjesvoetbal, het ontwerpen van kunst. Lichamelijke opvoeding 101 (pp. 20-23)