Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Blindelings bewegen (2013)

2, Gymnastiek

Auteur(s): Jan Schippers

Deze artikelen bieden leerkrachten in het reguliere onderwijs, die bewegingsonderwijs geven aan leerlingen met een visuele beperking, praktische handreikingen om deze leerlingen beter te begeleiden bij de ontwikkeling van hun persoonlijke bewegen. In de vorige artikelen zijn atletiek aan de orde geweest. Nu wordt gymnastiek beschreven.

Literatuurverwijzing: Schippers, J. (2013, februari). Blindelings bewegen: 2, Gymnastiek. Lichamelijke opvoeding 101 (pp. 31-35)