Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hypothetische excellente docent lichamelijke opvoeding gezocht (2013)

Dit artikel beschrijft een gedeelte van een onderzoek naar professionele excellentie van docenten lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Onderzocht is welke kenmerken docenten lichamelijke opvoeding en leerlingen uit havo 5-klassen toekennen aan professionele excellentie bij docenten in het vakgebied van de lichamelijke opvoeding.

Literatuurverwijzing: Honing, D van der, & Elzinga, R (2013, februari). Hypothetische excellente docent lichamelijke opvoeding gezocht. Lichamelijke opvoeding 101 (pp. 10-13)