Spring naar content
Terug naar de kennisbank

En wat vinden de afdelingsbesturen? (2012)

Auteur(s): Hans Dijkhoff

In dit artikel de antwoorden van afdelingsbesturen van de KVLO op vragen over de toekomst van de KVLO. Er werd ze gevraagd naar de verjaardagswens voor de KVLO, de veranderingen van hun beroep in de komende jaren en hoe zij de rol zien van de afdeling in de toekomst. 

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H. (2012, mei). En wat vinden de afdelingsbesturen?. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 12-13)