Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Werken aan kwaliteit bewegen en sport in onderbouw VO (2012)

Auteur(s): Linda Duteweerd

Dit artikel bespreekt de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek ‘werken en kwaliteit Bewegen en Sport’. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SLO en geeft antwoord op de actuele situatie van bewegen en sport in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Literatuurverwijzing: Duteweerd, L. (2012, mei). Werken aan kwaliteit bewegen en sport in onderbouw VO. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 39-41)