Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezonde leerlingen op gezonde scholen (2015)

de buurtsportcoach is de spin in het web

Auteur(s): Robert Barreveld

Buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt en leggen verbindingen met andere sectoren. Een belangrijke sector daarbij is onderwijs. Scholen die al werken met een buurtsportcoach zijn erg enthousiast. De kwaliteit en kwantiteit van het sport- en beweegaanbod verbetert en buurtsportcoaches zijn de spin in het web om binnen- en buitenschoolse activiteiten rond sport, bewegen en gezonde leefstijl te verbinden. In dit artikel lees je een voorbeeld van een gezonde school en een gezond schoolplein en de rol die de buurtsportcoach inneemt.

Literatuurverwijzing: Barreveld, R. (2015). Gezonde leerlingen op gezonde scholen: de buurtsportcoach is de spin in het web. Buurtsportcoach (pp. 24-27)