Spring naar content
Terug naar de kennisbank

We hebben al veel nuttige verbindingen gelegd (2015)

Met ingang van dit jaar zijn onderdelen van de AWBZ, het participatiebeleid en de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden. Zij staan voor de grote uitdaging om deze decentralisatie van het sociaal domein in goede banen te leiden. De sport- en beweegsector kan een bijdrage leveren aan het succes van deze grootscheepse beleidstransitie. Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol in het verbinden van sport met andere sectoren, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij de pas opgerichte sociale wijkteams. In dit praktijkgeval komt duidelijk tot uiting hoe de buurtsportcoach te werk kan gaan bij het creëren van die verbindingen.

Literatuurverwijzing: Vochteloo, R.J. (2015, juni). We hebben al veel nuttige verbindingen gelegd. Buurtsportcoach (pp. 94-97)