Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Basislessen 2009/2010 (3) (2010)

de website www.basislessen.nl

Auteur(s): Hans Stroes

Dit artikel is een vervolg op de twee artikelen die verschenen over de methode Basislessen bewegingsonderwijs in de laatste twee nummers van 2009. In dit derde artikel worden de mogelijkheden van de bijbehorende website beschreven.

Literatuurverwijzing: Stroes, H. (2010, januari). Basislessen 2009/2010 (3): de website www.basislessen.nl. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 28-31)