Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kwaliteitsproject lichamelijke opvoeding op sectieniveau (2010)

Auteur(s): Bé Zwart

Dit artikel beschrijft het traject van het Kwaliteitsproject Lichamelijke Opvoeding (KWALO) dat de LO-sectie van de vestiging Kamerlingh Onnes van het Reitdiep College in Groningen met behulp van de KVLO heeft afgelegd in het schooljaar 2008/2009. De andere scholen die aan het kwaliteitsproject meedoen komen uit Oirschot, Nieuwegein, Culemborg en Wieringerwerf. Het doel van het project is om tot verbeterpunten te komen voor het vak. Het traject rust op twee krachtige instrumenten: een zelfevaluatie en een collegiale visitatie.

Literatuurverwijzing: Zwart, B. (2010, januari). Kwaliteitsproject lichamelijke opvoeding op sectieniveau. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 44-47)