Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Talentherkenning en –ontwikkeling in de Nederlandse topsport (2014)

Auteur(s): Kayan Bool

Nederland ambieert een structurele plek bij de beste tien topsportlanden van de wereld. Om deze ambitie te realiseren, is een effectieve en efficiënte manier van talentherkenning en – ontwikkeling nodig en moeten we continu blijven zoeken naar verbetering. Maar wat is talent eigenlijk? Wat is het niet? Hoe krijgen we dit helder in kaart? Dat zijn de vraagstukken waar NOC*NSF en sportbonden al een aantal jaar intensief mee bezig zijn en waar we docenten LO op 18 september ook graag verder over informeren. Hierbij alvast een inkijkje. 

Literatuurverwijzing: Bool, K. (2014, augustus). Talentherkenning en –ontwikkeling in de Nederlandse topsport. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 33-35)