Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nog veiliger bewegingsonderwijs op de basisschool (2008)

Auteur(s): Miriam Hoogendijk

Dit is de naam van de nieuwe brochure die sinds kort op alle basisscholen in Nederland ligt. Eerder heeft Stichting Consument en Veiligheid een map Veiligheid op de basisschool ontwikkeld die naar alle basisscholen is verstuurd. Speciale aandacht voor bewegingsonderwijs was nodig omdat een groot deel van de ongevallen plaatsvindt tijdens die lessen. In samenwerking met de KVLO heeft Stichting Consument en Veiligheid het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze brochure als bijlage voor de map over veiligheid.

Literatuurverwijzing: Hoogendijk, M (2008, februari). Nog veiliger bewegingsonderwijs op de basisschool. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 17)