Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Basisdocument onderbouw voortgezet onderwijs (2008)

Na afloop van een regionale KVLO/SLO-studiemiddag te Zwolle (Calo) op donderdag 8 november 2007 hebben we het werkveld aan het woord gelaten over het Basisdocument VO. In diverse eerdere uitgaven van dit vakblad heeft de schrijversgroep al regelmatig een deel ervan gepubliceerd, maar het is ons inziens nu de beurt aan het werkveld! De mensen uit de praktijk kunnen het Basisdocument VO als ‘controlemiddel’ gebruiken, aangezien het boek als basis voor kwaliteit voor een nader uit te werken methode of jaarprogramma bedoeld is. De verdere uitwerking/implementatie ligt dus bij de individuele docent bewegingsonderwijs of sectie!

Literatuurverwijzing: Renssen, I. van, & Waaijer, B. (2008, februari). Basisdocument onderbouw voortgezet onderwijs. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 46-47)