Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Over inrichting, omvang en kwaliteit van het bewegingsonderwijs (2009)

Auteur(s): Alien Zonnenberg

Dit artikel gaat over de vernieuwde regelingen onderwijstijd lichamelijke opvoeding, over de kwaliteit van het schoolexamen en over de vrijstellingen en ontheffingen voor LO. Tips om ‘up to date’ te blijven.

Literatuurverwijzing: Zonnenberg, A. (2009, april). Over inrichting, omvang en kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 12-13)