Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Signalement, Handreiking Actieve Leefstijl (2010)

voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

In december 2008 is bij SLO de Handreiking Actieve Leefstijl verschenen. In deze handreiking worden mogelijkheden beschreven om een actieve leefstijl bij jongeren van 12-15 jaar te bevorderen vanuit een multidisciplinaire aanpak in de schoolsituatie. Het bevorderen van een actieve leefstijl is namelijk niet alleen een taak voor het vak lichamelijke opvoeding, daar is de gehele school mee gemoeid.

Literatuurverwijzing: Mossel, G. van, & Rodenboog-Hamelink, M. (2010, januari). Signalement, Handreiking Actieve Leefstijl: voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 38-41)