Spring naar content
Terug naar de kennisbank

SROI sport en bewegen 2024 (2024)

wat is het maatschappelijk rendement van sport en bewegen?

Organisatie(s): Rebel, Mulier Instituut

Investeren in sport en bewegen levert een positief maatschappelijk rendement op. Hoe rendabel die investering is, drukken we uit met de Social Return On Investment (SROI), dat de impact laat zien van alle in sport en bewegen geïnvesteerde euro’s samen. Het cijfer zegt niet welke individueel geïnvesteerde euro rendeert, maar schetst een totaalplaatje van de waarde van sport en bewegen. Daarmee is de SROI voor de belastingbetaler een verantwoording van de bestede middelen, overtuigt het politici en bestuurders dat investeren in sport en bewegen loont en geeft het de bevolking en het bedrijfsleven de bevestiging dat ze hun geld op een zinvolle manier besteden.

Sinds 2019 hebben Rebel en het Mulier Instituut de SROI van sport en bewegen meerdere keren berekend. De update van 2024 baseert zich op meest recente data, uit 2022, en hanteert aangescherpte methodieken. De SROI is wederom voor heel Nederland én voor alle gemeenten berekend. 

(*) In dit rapport leggen we uit welke methodieken en berekeningen er toegepast zijn om tot het nieuwe SROI-cijfer te komen. Stuur een mail naar Femke van der Pal, specialist sociaaleconomische waarde, om het rapport op te vragen.

Literatuurverwijzing: Rebel, & Mulier Instituut (2024). SROI sport en bewegen 2024: wat is het maatschappelijk rendement van sport en bewegen?. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving