Spring naar content
Terug naar de kennisbank

SROI sport en bewegen 2022 (2022)

wat is het maatschappelijk rendement van sport en bewegen?

Organisatie(s): Rebel, Mulier Instituut

Investeren in sport en bewegen loont. De Social Return On Investment (SROI) maakt dat inzichtelijk. De SROI geeft op het niveau van de gehele maatschappij weer hoeveel geïnvesteerd wordt in en geprofiteerd wordt van sport en bewegen. Het biedt de belastingbetaler een verantwoording van de bestede middelen, politici en bestuurders de overtuiging dat investeren in sport en bewegen kan lonen, en de bevolking en het bedrijfsleven de bevestiging dat ze hun geld op een zinvolle manier besteden.

In 2019 hebben Rebel en het Mulier Instituut de SROI van sport en bewegen voor het eerst berekend in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Dit onderzoek is een actualisatie. Er zijn nieuwere data gebruikt en de methodiek is aangescherpt. De SROI is wederom voor heel Nederland én voor alle gemeenten berekend.

Literatuurverwijzing: Rebel, & Mulier Instituut (2022). SROI sport en bewegen 2022: wat is het maatschappelijk rendement van sport en bewegen?. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving