Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Video-instructie en -feedback met een tablet (2016)

Wij presenteren binnenkort een aantal lessenreeksen waarmee video-instructie en -feedback op een praktische hanteerbare wijze kan worden ingepast in het bewegingsonderwijs. De lessenreeksen komen voort uit het NRO praktijkonderzoek ‘Terugkijken met de tablet’. In dit artikel beschrijven we de theoretische achtergrond en het onderzoek dat voorafgegaan is aan de ontwikkeling van de lessenreeksen.

Literatuurverwijzing: Duivenvoorden, J, Kamp, J. van der, & Hilvoorde, I. van (2016, oktober). Video-instructie en -feedback met een tablet. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 17-19)