Spring naar content

Nieuw beweegadvies jonge kinderen: regelmatig bewegen, stilzitten beperken

Voldoende en gevarieerd bewegen draagt bij aan een goede gezondheid, dit geldt voor jong en oud. De beweegrichtlijnen, opgesteld door de Gezondheidsraad, adviseren hoeveel en welk type beweging nodig is voor een goede gezondheid voor iedereen vanaf 4 jaar. Nieuw is het advies over bewegen specifiek voor kinderen onder de vier jaar.

Commissie Beweegadvies 0-4
Het beweegadvies volgt uit de groeiende behoefte aan meer richting en houvast voor bewegen bij professionals die werken met jonge kinderen. Een breed ondersteunde oproep aan de minister van VWS voor een beweegadvies voor kinderen jonger dan 4 jaar, onder leiding van Kenniscentrum Sport & Bewegen, volgde. De minister van VWS gaf gehoor aan de oproep met de opdracht aan de Gezondheidsraad om een advies op te stellen. De Gezondheidsraad ging aan de slag en richtte de Commissie Beweegadvies 0-4 jaar op, die halverwege 2020 van start ging. Inmiddels is deze commissie tot een advies gekomen.

Advies volgt richtlijnen WHO
Het was al bekend dat meer beweging tot gezondheidswinst kan leiden, maar voor kinderen jonger dan 4 jaar ontbreken concrete beweegrichtlijnen. De Gezondheidsraad adviseert om gebruik te maken van de beweegadviezen voor jonge kinderen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Er is op dit moment nog te weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over bewegen en gezondheid bij kinderen van 0 tot en met 3 jaar om kwantitatieve richtlijnen uit af te kunnen leiden. De Gezondheidsraad adviseert daarom om meer onderzoek te doen. Tot er meer wetenschappelijk bekend is, adviseert de Gezondheidsraad om naast de bestaande Nederlandse beweegrichtlijnen – die gelden vanaf 4 jaar – de richtlijnen van de WHO uit 2019 te gebruiken.

Veel en gevarieerd bewegen, stilzitten beperken
Het advies van de WHO is om kinderen onder de 1 jaar verspreid over de dag op verschillende manieren te laten bewegen. Minimaal 30 minuten in totaal oefenen van de buikligging bij kinderen die nog niet ‘mobiel’ zijn is daar onderdeel van. Voor kinderen van 1 tot en met 3 jaar is het advies om minimaal 180 minuten per dag te bewegen. Van die 180 minuten zijn voor 3 jarigen minstens 60 minuten matig tot zwaar intensief. Ook adviseert de WHO om langdurig stilzitten te beperken, zoals geen beeldschermtijd onder de 2 jaar en maximaal één uur per dag voor kinderen van 2 en 3.

Advies voor kinderen van 4 jaar
De Gezondheidsraad heeft ook gekeken naar bewegen en gezondheid bij kinderen van 4 jaar. De raad adviseert om de bestaande beweegrichtlijnen voor deze groep uit 2017, aan te vullen met de inzichten van de WHO. De richtlijn voor 4-jarigen blijft om dagelijks 60 minuten matig tot zwaar intensief te bewegen en langdurig stilzitten te beperken. Nieuw is het advies om minimaal 180 minuten lichamelijk actief te zijn, verspreid over de dag in verschillende typen activiteiten. Ook nieuw is de maximale beeldschermtijd van 60 minuten per dag, om langdurig stilzitten te beperken.

Meer weten?
Meer informatie over deze adviezen, lees je in dit verdiepende artikel. De komende periode werken we samen met partners aan de praktische toepasbaarheid van het beweegadvies: wat kunnen professionals die werken met jonge kinderen hier mee?