Spring naar content

De Nederlandse Sportraad adviseert: Nederland, sta op!

“Nederland, sta op! Maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend”. Zo luidt de boodschap in het vandaag gepubliceerde advies van de Nederlandse Sportraad aan het kabinet. Een boodschap die niet vanuit het niets komt: er is al enige tijd sprake van een dalende trend in het aantal Nederlanders dat voldoet aan de beweegrichtlijnen. 

De Nederlandse volksgezondheid staat onder druk. Naast dat we gemiddeld te weinig bewegen, zitten we ook nog eens te veel en dat heeft een negatief effect op onze gezondheid. En dat terwijl voldoende bewegen juist bijdraagt aan een langer en gezonder leven, onder meer door verminderde kans op chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en depressiviteit. Deze beweegarmoede is dus niet goed voor onze gezondheid en leidt bovendien tot hoge zorgkosten. Hoog tijd om het tij te keren, aldus de Nederlandse Sportraad en de partijen die hebben meegewerkt aan dit advies. 

Koerswijziging nodig

Het goede nieuws is dat als het aan betrokkenen ligt, er niemand tegen bewegen is. Helaas betekent dit niet meteen dat iedereen vóór is: dat vraagt namelijk om bepaalde keuzes en daarbij valt beweegstimulering te vaak van de agenda af. De NL Sportraad zet met advies een stap in de goede richting om bewegen toch blijvend op de agenda te krijgen. In het advies staan zes aanbevelingen centraal, met name gericht op vormgeving van de aanpak richting een samenleving waarin dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend is. Denk daarbij aan het samenstellen van coalities binnen bepaalde omgevingen (zoals op het werk, de zorg, het onderwijs en ruimtelijke ordening), het onderverdelen van verantwoordelijkheden en het inzetten van de juiste combinatie van kennis en interventies. Hier ligt een grote koerswijziging aan ten grondslag. De eerste concrete uitwerking van dit advies volgt in de zomer van 2024 en is gericht op 65-plussers (Bewegen door 65-plussers).

Totstandkoming van het advies

Het advies “Nederland, sta op” is op 31 januari 2024 aangeboden aan demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS). Voorafgaand aan het adviestraject bracht de NL Sportraad de huidige stand van zaken rondom beweegarmoede in kaart. Op basis van deskresearch is de ‘analyse Bewegen tijdens de levensloop’ gepubliceerd. Deze analyse vormde de basis voor het adviestraject. 

In dit traject hebben vele experts en belanghebbenden input geleverd, zowel binnen als buiten de sport. Verschillende specialisten van Kenniscentrum Sport & Bewegen hebben in de analyse en de totstandkoming van het advies bijgedragen.