Spring naar content

In gesprek over bewegen met de vernieuwde Argumentenkaartjes

Voldoende sporten en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders van deze kinderen zijn zich echter lang niet altijd bewust van het belang van bewegen. Als professional het gesprek aangaan over het beweeggedrag van kinderen is soms lastig en kan leiden tot weerstand. In dat geval bieden de vernieuwde Argumentenkaartjes uitkomst: met deze handige gesprekstool krijg je inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind.

De Argumentenkaartjes helpen achterhalen wat ouders belangrijk vinden voor hun kind door vanuit het perspectief van de ouder het gesprek aan te gaan. Het gesprek tussen ouders en professionals over sport en bewegen wordt hiermee laagdrempeliger en sluit aan op de drijfveren van ouders. Ouders geven aan welke thema’s, oftewel argumenten, zij belangrijk vinden. Denk aan gezondheid, goede prestaties op school of het hebben van zelfvertrouwen. Sport en bewegen hebben op al deze argumenten een positief effect.

Doorontwikkeling Argumentenkaartjes

Nieuwe inzichten en positieve ervaringen met de Argumentenkaartjes in de praktijk vormden aanleiding voor de doorontwikkeling. Op inhoudelijk vlak zijn de Argumentenkaartjes uitgebreid wat betreft de wetenschappelijke onderbouwing en de leeftijdscategorie waarbinnen de kaartjes van toepassing zijn. De Argumentenkaartjes zijn geschikt voor gesprekken met ouders van kinderen tussen de 2 en 12 jaar, voorheen was dit tussen de 4 en 12. Daarbij zijn de argumenten getoetst onder ouders in de peiling van Opvoedinformatie Nederland en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het resultaat is een kwalitatief hoogstaande gesprekstool die aansluit op de thema’s waar ouders vandaag de dag waarde aan hechten.

Gebruiksvriendelijk en toegankelijk

Om het professionals in de praktijk zo makkelijk mogelijk te maken, zijn ook op praktisch vlak aanpassingen doorgevoerd. Zo is er nu een handleiding beschikbaar die professionals op weg helpt met het gebruik van de kaartjes. De handleiding beschrijft verschillende werkvormen waarmee de Argumentenkaartjes ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt bij elk argument uitgelegd op welke manier sport en bewegen bijdraagt aan dit onderwerp. Deze wetenschappelijke onderbouwing biedt professionals de juiste kennis om ouders te overtuigen van het belang van bewegen voor hun kind.

Voor wie?

De Argumentenkaartjes zijn ontwikkeld voor professionals die met ouders in gesprek gaan over het sport- en beweeggedrag van kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Denk aan professionals in de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, basisonderwijs, buurtsportcoaches en kinderfysiotherapeuten. Benieuwd naar de Argumentenkaartjes?Ga naar de productpagina en vraag de kaartjes aan.

afbeelding beweegrichtlijnen test

Wil jij deze updates voortaan direct in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de Kennisupdate Jeugd!