Spring naar content

Inspiratiegids JGZ: hoe realiseer je een beweegstimulerende inrichting?

Hoe richt je wacht- en consultruimtes zó in dat bewegen bij kinderen en het gesprek daarover met ouders gestimuleerd worden? De Inspiratiegids helpt organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op weg. Gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en lessen uit de praktijk: vijf JGZ-organisaties namen deel aan een pilot van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Lancering Inspiratiegids op Innovatieatelier

Tijdens het NCJ Innovatieatelier op 14 april werd de Inspiratiegids beweegstimulerende inrichting JGZ gelanceerd. Het landelijk Innovatieatelier van het NCJ komt vijf keer per jaar samen om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de jeugdgezondheidszorg. Deze pioniers gaan op zoek naar ruimte om de beweging naar vernieuwing gezamenlijk in te zetten binnen de eigen organisatie.

Inspiratiegids: beweegstimulerende binnenruimte

Het vraagstuk rondom de beweegstimulerende inrichting van de binnenruimtes sluit goed aan bij het Innovatieatelier. De Inspiratiegids is onderdeel van de Kleine Beweegagenda en het resultaat van een pilot uit 2020. Gedurende drie maanden werden wacht- en consultruimtes van vijf JGZ-locaties beweegstimulerend ingericht. De bevindingen uit deze pilot zijn verwerkt in de Inspiratiegids met als doel andere JGZ-organisatie te inspireren ook aan de slag te gaan met een inrichting die aanzet tot bewegen. De Inspiratiegids is een combinatie van wetenschappelijke kennis over hoe de inrichting van binnenruimten kan aanzetten tot bewegen en dus de ervaringen uit de praktijk.

Kansen voor de JGZ

Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters tot volwassenen. Zo heeft bewegen een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Kinderen vanuit hun fysieke en sociale omgeving stimuleren veel en gevarieerd te oefenen is nodig om bewegen goed aan te leren. Hier liggen kansen voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ ziet namelijk meer dan 95% van de kinderen van 0-4 jaar en richt zich op het gezond opgroeien van jeugdigen.

Wat kun je verwachten?

De Inspiratiegids neemt je mee in het hele traject: hoe pak je het aan, zo’n beweegstimulerende inrichting? Er wordt uitgelegd waar organisaties rekening mee moeten houden, welke keuzes je moet maken en er worden concrete voorbeelden, ervaringen, tips en instrumenten gedeeld. Neem een kijkje in de Inspiratiegids en ga aan de slag met kansen binnen jouw organisatie.

afbeelding beweegrichtlijnen test

Wil jij deze updates voortaan direct in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de Kennisupdate Jeugd!