Spring naar content

Interventie nijntje Beweegdiploma erkend op niveau Effectief

De erkenningscommissie Sport & Bewegen heeft de interventie nijntje Beweegdiploma erkend op het niveau Effectief: eerste aanwijzingen voor effectiviteit. Het gaat hier om een doorgroei, want tot voor kort was nijntje Beweegdiploma erkend op het niveau Goed Onderbouwd. Doel van de interventie is om de motorische vaardigheden van kinderen (2-5 jaar) te verbeteren.

In minimaal twintig beweeglessen wordt met plezier en op een verantwoorde manier geoefend met tien basisvormen van bewegen. Door deze basisvormen met verschillende materialen en gevarieerde oefeningen en spelletjes aan te bieden, leert een kind veelzijdig te bewegen. Na het doorlopen van de lessen ontvangt het kind een nijntje Beweegdiploma. Daarop staat waarmee het kind allemaal heeft geoefend.

Nijntje Beweegdiploma bestaat uit een serie beweeglessen voor kinderen van 2 en 3 jaar (Beweegdiploma 1), voor kinderen van 4 en 5 jaar (Beweegdiploma 2) en een serie beweeglessen voor buiten (buiten bewegen met nijntje). Na 20 wekelijkse lessen kunnen kinderen het Beweegdiploma halen. De lessen worden alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers/lesgevers.

‘Goed opgebouwde interventie’

De erkenningscommissie Sport & Bewegen vindt nijntje Beweegdiploma een goed opgebouwde interventie. ‘Ook zijn er goed uitgewerkte materialen voor de uitvoerders. De commissie ziet dat de interventie is doorontwikkeld, met nieuwe procesevaluaties en ook een effectevaluatie. De commissie komt tot het oordeel dat er eerste aanwijzingen voor effectiviteit zijn wat betreft het verbeteren van motorische vaardigheden.’

“Het nijntje Beweegdiploma is dé manier om de jongste jeugd kennis te laten maken met sport en bewegen”, vertelt Remco Boer, algemeen directeur van de KNGU. “Tijdens het nijntje Beweegprogramma hebben peuters en kleuters wekelijks speelplezier én leren ze tegelijkertijd de essentiële basisvormen van bewegen. De KNGU is trots dat het belang van bewegen en een brede motorische ontwikkeling wordt ingezien met de erkenning van dit programma, dat nu dus z’n eerste aanwijzingen voor effectiviteit telt.”

Erkende interventies

Veel organisaties, professionals, willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, hebben zich in de praktijk bewezen en zijn door professionals beoordeeld.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.

De uitgebreide beschrijving van de interventie nijntje Beweegdiploma vind je hier. Alle informatie over erkende sport- en beweeginterventies, inclusief de database, vind je hier.

foto: KNGU