Spring naar content

Interventie Sportbouwer erkend op niveau Effectief

De interventie Sportbouwer is door de erkenningscommissie Sport en Bewegen erkend op het niveau Effectief: eerste aanwijzingen voor effectiviteit. Het gaat hier om een doorgroei, want tot voor kort was Sportbouwer erkend op het niveau Goed Beschreven. De eerste aanwijzingen voor effectiviteit gelden alleen voor het verbeteren van sportvaardigheden, om effectiviteit op andere doelen van Sportbouwer aan te tonen is meer onderzoek nodig.

Foto: Sportbouwer

Sportbouwer wil de sportvaardigheden verbeteren van kinderen (6-12) met DCD (coördinatie-ontwikkelingsstoornis) of een motorische ontwikkelingsachterstand. De interventie bestaat uit twaalf lessen en per blok van vier weken kiest het kind twee sportvaardigheden uit om te leren. Elke sportvaardigheid is opgedeeld in acht of twaalf stappen, waarbij voor elke stap een voorbeeldvideo beschikbaar is op de Sportbouwer-website. Het instapniveau wordt bepaald door de mate waarin een kind een vaardigheid al beheerst.

Door dit stapsgewijs/foutloos leren blijven de kinderen gemotiveerd om te oefenen. Ze worden actief betrokken bij het leerproces, net als de ouders/verzorgers, die kunnen faciliteren dat kinderen thuis oefenen. Na elk blok is ten minste zeventig procent van de kinderen drie stappen vooruit gegaan. Op deze manier beoogt Sportbouwer kinderen toe te rusten voor actieve en langdurige deelname aan sport en bewegen in hun vrije tijd.

‘Sluit goed aan bij belevingswereld’

De commissie vindt dat Sportbouwer goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen. “De individuele aanpak past goed bij kinderen met een motorische achterstand doordat ze zelf mogen kiezen welke vaardigheden ze willen leren en hier op hun eigen niveau stapsgewijs mee aan de slag gaan. Het beleven van succeservaringen is ook een pluspunt.”

Remo Mombarg van Sportbouwer: “Landelijke erkenning betekent voor ons ook erkenning voor de sportieve wens van het kind met motorische ontwikkelingsproblemen. Met Sportbouwer kunnen kinderen zelf kiezen wat ze willen leren.”

Foto: Sportbouwer

Erkende interventies

Veel organisaties en professionals willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, door professionals beoordeeld en hebben zich in de praktijk bewezen.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.