Spring naar content

Nationale Diabetes Challenge erkend op niveau Effectief


Het wandelprogramma Nationale Diabetes Challenge is door de erkenningscommissie Sport & Bewegen erkend op het niveau Effectief: eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Met de Nationale Diabetes Challenge wil de Bas van de Goor Foundation mensen met (een verhoogd risico op) diabetes type 2 meer laten bewegen. Met begeleiding van de foundation organiseren professionals in het zorg-, sport-, welzijns- en gemeentelijk domein ieder jaar gedurende 20 weken een wekelijkse wandelbijeenkomst voor deze doelgroep. Zij kunnen kiezen uit een basisvariant van de challenge en een plus-variant, die meer begeleiding biedt.

Vanaf het begin van het jaar worden deelnemers geworven en lokale partners gezocht. Vanaf medio april werken ze toe naar het Nationale Diabetes Challenge Festival in september. Daarbij komen zoveel mogelijk deelnemers samen op een centrale locatie in het land om de afstand te wandelen waarvoor ze getraind hebben.

‘Laagdrempelig en groot bereik’

De erkenning op het niveau Effectief: eerste aanwijzingen voor effectief betreft een doorgroei, want tot voor kort was de interventie erkend op het niveau Goed Onderbouwd.

Bij die doorgroei spreekt de erkenningscommissie over een goed uitgewerkte interventie. “De interventie is laagdrempelig, heeft een groot bereik, sluit aan bij de doelgroep en er wordt samengewerkt tussen medisch en sociaal domein. De commissie is positief over de extra begeleiding die mogelijk is bij de plus-variant.”

Bas van de Goor, directeur van de Bas van de Goor Foundation: “Het is nu formeel wat we eigenlijk al heel lang nastreven; de Nationale Diabetes Challenge brengt mensen duurzaam in beweging waarbij de zorg voor mensen met diabetes en voor hen die verhoogd risico lopen hierop verbinden aan het domein sport. Dat is fantastisch, want die samenwerking brengt mensen verder in hun gezondheid.”

Erkende interventies

Veel organisaties, professionals, willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, door professionals beoordeeld en hebben zich in de praktijk bewezen.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.

De uitgebreide beschrijving van de interventie Nationale Diabetes Challenge vind je hier.
Alle informatie over erkende sport- en beweeginterventies, inclusief de database, vind je hier.