Spring naar content

Nieuwe erkende interventie: Boksend Opvoeden

Boksend Opvoeden is officieel erkend als sport- en beweeginterventie. Het programma, dat zich richt op leerlingen in de eerste twee jaar van het voortgezet (speciaal) onderwijs, is erkend op het niveau Goed Beschreven.

Foto: VSO de Hoge Brug Rotterdam

Boksend Opvoeden wordt in twaalf wekelijkse lessen aangeboden aan leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze leerlingen krijgen bij de overstap naar de middelbare school te maken met veranderingen op verschillende leefgebieden, wat kan leiden tot stress, onzekerheid en een worsteling met hun lijf en identiteit. De interventie Boksend Opvoeden zet boksen in als middel en ondersteunt hiermee de leerlingen bij het ontwikkelen van een veerkrachtige identiteit die hen weerbaarder maakt bij veranderingen nu en later in het leven. Door plezier in bewegen te ervaren en rust in hun lijf en hoofd worden de leerlingen mentaal sterker en leren ze hoe ze beter regie over hun gedrag kunnen voeren.

Door oefeningen met gronden en ademhaling leren de leerlingen rust en focus te ervaren en worden ze bewust van gevoelens en gedachten. Het reflecteren op de boksspellen maakt (gedeelde) ervaringen bespreekbaar. Leerlingen worden bewust van hun gedrag en oefenen nieuw gedrag. De begeleiders – die een basis- of gevorderdencursus hebben gevolgd – en de leerlingen ondersteunen elkaar bij het ontwikkelen van regie over wie zij willen zijn.

Oordeel: goed over nagedacht en laagdrempelig

De opbouw van de interventie berust op empirische kennis en ervaring van de ontwikkelaars, die de bokssport beoefenen en is aangevuld met theoretische kennis over werkende pedagogische mechanismen voor opgroeiende jongeren. De praktijkbeoordelaars vinden dat er goed is nagedacht over de manier waarop de kwaliteit van de interventie gewaarborgd blijft, onder andere door registratie en verplichte nascholing. Ook achten zij de interventie – die met negenhonderd begeleiders en meer dan duizend deelnemers ‘al gevestigd’ is – maatschappelijk relevant. Tot slot zijn de praktijkbeoordelaars positief over de afstemming tussen de beoogde doelen en de doelgroep en de laagdrempeligheid van de interventie.

Annie Joosten-Lamey, eigenaar en ontwikkelaar van Boksend Opvoeden: “Door de erkenning kan de aanpak nog meer zijn besmettelijkheid laten zien en verspreiden. Er is een basis van vertrouwen en kwaliteit ontstaan bij het gebruiken van Boksend Opvoeden. Het bereik wordt vergroot doordat steeds meer leerlingen er gebruik van kunnen maken. Ze leren hun veerkracht vergroten en ze leren vanuit kracht en verbinding met elkaar. Daar zijn we uiteraard erg trots op. Boksend Opvoeden luistert als de beste.”

Annie Joosten-Lamey | Foto: Roel Kleinpenning

Erkende interventies

Veel organisaties en professionals willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, door professionals beoordeeld en hebben zich in de praktijk bewezen.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.