Spring naar content

Nieuwe erkende interventie: Fitalo


Het persoonlijk beweegprogramma Fitalo is door de erkenningscommissie Sport & Bewegen erkend als interventie. Fitalo – gericht op zelfstandig wonende mensen van 18 jaar en ouder met een motorische beperking en/of chronische ziekte die niet voldoen aan de beweegrichtlijn – is erkend op het niveau Goed Onderbouwd.

Het doel van Fitalo is dat deelnemers door individuele counseling in twaalf maanden tijd structureel meer gaan bewegen in hun (dagelijks) leven. Denk aan georganiseerde beweging, maar ook aan wandelen of fietsen.

Om duurzame gedragsverandering te waarborgen sluit de interventie aan op de wensen van de deelnemers. Een beweegcoach voert de interventie uit, samen met een netwerk van lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Deze intermediaire organisaties verwijzen potentiële deelnemers door naar Fitalo.

Counseling

Deelnemers hebben een intake met de beweegcoach en een gezondheidscheck bij een fysiotherapeut. Gedurende een jaar vinden drie counseling-sessies plaats met de beweegcoach. Tussentijds is regelmatig kort telefonisch contact.

Deelnemers krijgen een activiteitenmonitor in bruikleen en krijgen daarbij coaching van de beweegcoach. Driemaal per jaar wordt een monitoringsdagdeel gepland in de regio waarbij de voortgang van deelnemers wordt gemonitord via fysieke tests.

‘Erkenning kers op de taart’

Ontwikkelaars/licentiehouders van de interventie zijn Universitair Medisch Centrum Groningen – Centrum voor Revalidatie en Huis voor de Sport Groningen. Dr. Leonie Krops (UMCG) toont zich verheugd over de erkenning op het niveau Goed Onderbouwd. “We zien helaas nog veel te vaak dat onderzoeksresultaten de praktijk niet bereiken. Het is fantastisch dat de ontwikkeling van Fitalo wel zijn weg naar de praktijk vindt, mede dankzij de samenwerking met Huis voor de Sport Groningen. De erkenning is de kers op de taart en staat voor ons symbool voor kwaliteit én uitvoerbaarheid in de praktijk.”

Erkende interventies

Veel organisaties, professionals, willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, door professionals beoordeeld en hebben zich in de praktijk bewezen.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.

De uitgebreide beschrijving van de interventie Fitalo vind je hier.

Alle informatie over erkende sport- en beweeginterventies, inclusief de database, vind je hier.