Spring naar content

Nieuwe erkende interventie: Fitkids

Het fitness- en oefenprogramma Fitkids is door de erkenningscommissie Sport & Bewegen erkend. Fitkids, dat ontwikkeld is voor kinderen en adolescenten met een chronische ziekte of beperking, is erkend op het niveau Goed Onderbouwd.

Fitkids is gericht op het verbeteren van fysieke fitheid en fysieke activiteit. De betreffende kinderen en adolescenten (6 tot 18 jaar) volgen een afwisselend trainingsprogramma waarin plezier in bewegen voorop staat. Ze trainen in een groep onder leiding van een kinderfysiotherapeut en werken aan individuele doelen. Daarbij wordt ook ingezet op het wegnemen van barrières om deel te nemen aan reguliere sport- en beweegactiviteiten en duurzame sportparticipatie. 

De interventie bestaat uit maximaal vier fasen van drie maanden. In de eerste fase trainen de deelnemers twee keer per week. Daarna trainen ze één keer in de week, krijgen ze tijdens de warming-up specifieke sportvormen aangeboden en kunnen ze clinics volgen. Deze clinics worden georganiseerd in samenwerking met sportclubs. Als de individuele doelen nog niet behaald zijn, volgt er eventueel nog een derde of vierde fase.

Aanpak op maat

De erkenningscommissie vindt Fitkids een mooi programma voor een belangrijke doelgroep. “Door een aanpak op maat is er voor een brede doelgroep, voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is, een passend programma neergezet waarin ook aandacht is voor borging na afloop van de interventie.” 

Elles Kotte, bewegingswetenschapper en zelfstandig adviseur over de erkenning van Fitkids: “Het erkenningstraject gaf ons inzicht om vanuit een sterke basis door te ontwikkelen.”

Erkende interventies

Veel organisaties, professionals, willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, hebben zich in de praktijk bewezen en zijn door professionals beoordeeld.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.
De uitgebreide beschrijving van de interventie Fitkids vind je hier. Alle informatie over erkende sport- en beweeginterventies, inclusief de database, vind je hier.