Spring naar content

Nieuwe erkende interventie: Super COOL!

Het sport- en maatjesinitiatief Super COOL! is door onafhankelijke praktijkbeoordelaars erkend als interventie op het niveau Goed Beschreven. Super COOL! brengt mensen met een verstandelijke beperking wekelijks in beweging samen met hun maatje(s), met als doel om sociale uitsluiting en sociaal isolement te voorkomen.

Super COOL! is een samenwerkingsverband tussen sport-, zorg- en welzijnsinstellingen. Door mensen met een verstandelijke beperking samen met maatjes te laten sporten streeft Super COOL! een inclusieve samenleving na. De aanpak onderscheidt zich van een regulier aanbod van aangepast sporten bij sportverenigingen door het samen sporten mét vaste sportmaatjes en het aanbod van verschillende sporten.

Iedere deelnemer schrijft zich in voor het sportaanbod dat in een periode van circa vijf weken wordt aangeboden. Daar ontmoeten de deelnemers en vrijwilligers elkaar. Na die vijf weken kunnen deelnemers ervoor kiezen mee te doen aan de volgende sport of om lid te worden van de sportvereniging. Super COOL! organiseert en doet ook mee aan lokale, regionale en (inter-) nationale evenementen en wedstrijden in samenwerking met onder andere Special Olympics Nederland.

Waardevol

De praktijkbeoordelaars noemen de intentie van Super COOL! om mensen met een verstandelijke beperking op deze manier uit hun isolement te halen heel waardevol. ‘Vooral de koppeling hierin met een maatjesconstructie is een sterk punt van de interventie. Ook de mogelijkheid voor deelnemers om mogelijkheden te verkennen en hun individuele voorkeur voor een specifieke sport te ontdekken is positief.’

Anton Spaan, projectleider van Super COOL! over de erkenning: “Dit is een enorme waardering voor het vele werk dat Super COOL! vanaf 2013 heeft uitgevoerd om te komen tot de huidige interventie.”

Erkende interventies

Veel organisaties, professionals, willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, hebben zich in de praktijk bewezen en zijn door professionals beoordeeld.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.

De uitgebreide beschrijving van de interventie Super COOL! vind je hier. Alle informatie over erkende sport- en beweeginterventies, inclusief de database, vind je hier.