Spring naar content

Nieuwe erkende interventie: Voetbalfit

Het warming-up programma Voetbalfit is door de erkenningscommissie Sport & Bewegen erkend. Voetbalfit, gericht op het voorkomen van blessures bij jeugdige en volwassen amateurveldvoetballers, is erkend op het niveau Goed Onderbouwd.

Voetbalfit is ontwikkeld door de KNVB, het Athletic Skills Model (ASM), VeiligheidNL, het VUmc en UMC Utrecht. Het programma is een doorontwikkeling van het 11+ (kids)programma en is gestoeld op verschillende grondvormen van bewegen van het ASM. Voetbalfit is beschikbaar via het online trainersplatform van de KNVB (Rinus) en bestaat uit 94 oefeningen voor vijf leeftijdscategorieën. De oefeningen – die ongeveer vijf minuten duren en zowel spel- als oefenvormen kunnen zijn – zijn als blessurepreventief programma verwerkt in meerweekse schema’s en kunnen worden afgestemd op het teamniveau.

De uiteindelijke doelgroep van Voetbalfit bestaat uit jeugdige en volwassen voetballers, die binnen een voetbalvereniging op een veld trainen. De intermediaire doelgroep van het programma zijn voetbaltrainers. Hoofddoel van Voetbalfit is het met twintig procent verlagen van het risico op voetbalblessures aan de onderste ledematen bij amateurveldvoetballers over één voetbalseizoen.

‘Laagdrempelig en breed toepasbaar’

De erkenningscommissie over Voetbalfit: “Het is een laagdrempelige en breed toepasbare interventie.” En: “De interventie is op een heldere manier onderbouwd, waarbij gebruik is gemaakt van recente literatuur.”

Victor Zuidema, programamanager Sportblessurepreventie bij VeiligheidNL over de erkenning van Voetbalfit: “In het zo effectief mogelijk terugdringen van sportblessures, is het belangrijk dat interventies een goede onderbouwing hebben. We zijn blij dat dit voor Voetbalfit wordt bevestigd door de erkenning op het niveau Goed onderbouwd.”

Erkende interventies

Veel organisaties, professionals, willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, hebben zich in de praktijk bewezen en zijn door professionals beoordeeld.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.

De uitgebreide beschrijving van de interventie Voetbalfit vind je hier. Alle informatie over erkende sport- en beweeginterventies, inclusief de database, vind je hier.

Foto: KNVB Media