Spring naar content

Nieuwe erkende interventie: Voetjebal


Het multiskillsprogramma Voetjebal is door de erkenningscommissie Sport & Bewegen erkend als interventie. Voetjebal, dat zich richt op het verbeteren van de motorische vaardigheden bij kinderen van twee tot en met vijf jaar, is erkend op het niveau Goed Onderbouwd.

Foto: Voetjebal

Binnen Voetjebal maken peuters en kleuters, samen met een van hun ouders/verzorgers, kennis met sport en bewegen. Hierbij wordt voetbal gebruikt als middel en ligt de nadruk op spel en plezier. Het programma is onderverdeeld in drie beleefwerelden: 2-3 jaar, 3-4 jaar en 4-5 jaar. Het programma van één zo’n beleefwereld bestaat uit 29 wekelijkse lessen van 45 minuten én een diplomadag. Deze lessen kennen een vaste lesopbouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van een grote variatie aan materialen. De kinderen krijgen hierin alle grondvormen van bewegen aangeboden, dit op een kindvriendelijke en speelse wijze die goed aansluit op de belevingswereld van het kind. Eén van de ouders/verzorgers van het kind doet actief mee aan de lessen en is de coach van het eigen kind.

Hoofddoel van Voetjebal is dat na dertig weken de motorische vaardigheden van de kinderen zijn verbeterd. Ook meer plezier en zelfvertrouwen in bewegen zijn belangrijke doelen. De kinderen kunnen na het volgen van het beweegprogramma doorstromen naar een vereniging naar keuze.

De commissie heeft waardering voor het feit dat zowel kinderen als ouders/verzorgers betrokken worden bij de interventie. Ook is de commissie positief over het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de drie beleefwerelden.

‘Bevestiging’

Wouter von Brucken Fock van Voetjebal over de erkenning van de interventie: “Al bijna twintig jaar zien wij de positieve effecten van Voetjebal op de motorische ontwikkeling van het jonge kind in de praktijk. Daarbij is de Voetjeballes wekelijks 45 minuten quality time voor ouder en kind. Iets wat in deze drukke tijd goud waard is. Het is een mooie ontwikkeling dat wij, iets dat in de praktijk goed werkt, ook wetenschappelijk goed kunnen onderbouwen. De erkenning is voor ons, en onze partners, de bevestiging dat wij een kwalitatief goed programma hebben ontwikkeld.”

Erkende interventies

Veel organisaties, professionals, willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, door professionals beoordeeld en hebben zich in de praktijk bewezen.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.