Spring naar content

Nieuwe erkende interventie: Wereldmeiden MDT

De erkenningscommissie Sport & Bewegen heeft de interventie Wereldmeiden MDT erkend als interventie. Het programma, dat als doel heeft om sociale contacten tussen vluchtelingenmeiden met een verblijfsstatus en Nederlandse jonge meiden te stimuleren, is erkend op het niveau Goed Onderbouwd.

Binnen Wereldmeiden trekken meiden die een Maatschappelijk Diensttijdtraject vervullen (buddy’s) en vluchtelingenmeiden een half jaar lang samen op om samen te sporten. Voor de buddy’s is het een kans om zichzelf te ontwikkelen en maatschappelijk betrokken te zijn. Aan vluchtelingenmeiden biedt het een kans om een stap te maken in hun integratieproces.

Huis voor Beweging is eigenaar van de interventie Wereldmeiden en coördineert de inzet in verschillende provincies in Nederland. Zij werkt hierin samen met de provinciale en lokale sportorganisaties en met LOWAN-vo (Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers).

De deelnemers en hun buddy’s gaan twee keer tien weken samen sporten. De eerste tien weken maken ze kennis met verschillende sporten, daarna kiezen de deelnemers een sport die ze leuk vinden en die ze tien weken lang samen met hun buddy bij de sportaanbieder mogen uitproberen. Na twintig weken is er een slotevenement, dat door MDT-ers wordt georganiseerd. Na afloop kunnen de deelnemers blijven sporten bij een vereniging. Gedurende het hele traject vinden intervisie- en projectleidersbijeenkomsten plaats om kennis en ervaringen uit te wisselen.

‘Deze erkenning is belangrijk’

De erkenningscommissie is positief over dit actuele programma om interetnische contacten tussen meiden te stimuleren via sport en bewegen. Willie Westerhof en Ineke Kalkman van Huis voor Beweging zijn op hun beurt blij met de erkenning: “Deze erkenning is belangrijk voor de jongeren. Ze krijgen aandacht en waardering en hiermee de kans om door samen te sporten meer te participeren in de maatschappij.”

Erkende interventies

Veel organisaties, professionals, willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, door professionals beoordeeld en hebben zich in de praktijk bewezen.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.

Voor een uitgebreide beschrijving van de interventie ga je naar Wereldmeiden MDT.
Alle informatie over erkende sport- en beweeginterventies, inclusief de database, vind je op onze pagina Wat zijn erkende interventies.