Spring naar content

Nieuwe variant en hererkenning voor interventie Sociaal Vitaal

De erkenningscommissie Sport en Bewegen heeft de interventie Sociaal Vitaal hererkend op het niveau Effectief: eerste aanwijzingen voor effectiviteit. Met Sociaal Vitaal in Kleur kent de interventie ook een nieuwe variant, gericht op senioren met een migratieachtergrond.

Sociaal Vitaal is een programma voor zelfstandig wonende ouderen (65-85 jaar) met een laag inkomen, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, fysiek kwetsbaar zijn, eenzaam zijn en weinig weerbaarheid hebben om te kunnen omgaan met veroudering. Doel van Sociaal Vitaal is dat de deelnemers na afloop een betere fysieke fitheid hebben en minder eenzaamheid ervaren. De hererkenning op het niveau Effectief: eerste aanwijzingen voor effectiviteit gelden voor de uitkomstmaten fysieke fitheid, lichamelijke activiteit en ervaren eenzaamheid.

Het Sociaal Vitaal-programma bestaat uit vier onderdelen:

  1. een veelzijdig beweegprogramma,
  2. een weerbaarheidstraining,
  3. een sociale vaardigheidstraining en
  4. voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema’s.

Sociaal Vitaal in Kleur

Nieuw is Sociaal Vitaal in Kleur, een aangepaste versie voor senioren met een migratieachtergrond. Binnen deze variant is de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder, worden senioren via het eigen migratienetwerk geworven en is het programma aangepast aan de culturele gewoonten en wensen van de doelgroep. Tot slot wordt binnen Sociaal Vitaal in Kleur geen eigen bijdrage gevraagd. Dit vanwege het lage inkomen van de deelnemers.

Foto: Sociaal Vitaal

De commissie vindt Sociaal Vitaal een sympathieke interventie. “Sociaal Vitaal is veelomvattend en de commissie vindt het sterk dat dit al langere tijd op verschillende plaatsen gerealiseerd wordt. De commissie gelooft in de kracht van de interventie in de praktijk, mede door de intensiteit en opbouw van het programma, en dat het programma al lang loopt.”

Verheugd

Mathieu de Greef en Lucie Neven van Sociaal Vitaal zijn zeer verheugd over de hererkenning: “Dit geeft een impuls aan het voornemen om in de komende jaren vijftig nieuwe Sociaal Vitaal-projecten uit te voeren in Nederland.”

Ook Lucía Lameiro García en Shirley Ramdas van Sociaal Vitaal in Kleur zijn dolblij met de erkenning: “Sociaal Vitaal in Kleur voorziet in de behoefte van een grote groep ouderen met een migratieachtergrond. Hiermee kunnen we deze groep de komende jaren heel goed ondersteunen in hun dagelijks leven.”

Erkende interventies

Veel organisaties en professionals willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, door professionals beoordeeld en hebben zich in de praktijk bewezen.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.