Spring naar content

OldStars Sport erkend op niveau Goed Onderbouwd

De erkenningscommissie Sport en Bewegen heeft de interventie OldStars Sport erkend op het niveau Goed Onderbouwd. Met OldStars Sport wil het Nationaal Ouderenfonds bereiken dat senioren vaker aan de beweegrichtlijnen voldoen en dat zij een groter sociaal netwerk hebben. Dit doet het fonds door laagdrempelig veelzijdig bewegen toegankelijk te maken bij lokale sportverenigingen. Aspecten als zelfredzaamheid, ontmoeten en (blijven) meedoen staan hierbij centraal.

OldStars Sport bestaat uit een structureel, gevarieerd en laagdrempelig trainingsaanbod, onder begeleiding van een trainer, die kennis heeft van het Athletic Skills Model (ASM) en die inzet op plezier in bewegen. Via een bottom-up aanpak begeleidt het Nationaal Ouderenfonds lokale initiatiefnemers om OldStars Sport op te zetten voor hun sportvereniging. De aanpak is toepasbaar op verschillende sporten. Per spelvorm zijn er aangepaste spelregels voor de doelgroep, zoals een kleiner veld, niet rennen en geen fysiek contact. Daarbij is er veel aandacht voor veiligheid. Sociale interactie wordt gestimuleerd – voor, tijdens en na de trainingen – en door wekelijkse deelname aan beweegaanbod in de buurt maken de senioren deel uit van het verenigingsleven en bouwen ze een eigen sociaal netwerk op.

Hoe werkt dit voor de verenigingen? In de opstartfase wordt een ouderencommissie ingesteld, die samen met de initiatiefnemer een plan van aanpak voor de vereniging maakt en OldStars Sport organiseert. In deze fase worden ook twee vrijwilligers opgeleid tot OldStars-trainer met de visie op veelzijdig bewegen van het ASM. Deelnemers worden geworven in de wervingsfase. De uitvoeringsfase start met een feestelijke kick-off gevolgd door wekelijkse trainingen. Na drie maanden evalueren de betrokkenen met het Ouderenfonds hoe het is gegaan, waarna de vereniging het initiatief zelfstandig doorzet en verder verduurzaamt.

‘Past goed bij de doelgroep’

De erkenningscommissie vindt dat OldStars Sport goed past bij de omschreven doelgroep en spreekt haar waardering uit over de manier waarop deze wordt betrokken bij het programma. ‘Positief aan de interventie is daarnaast dat dit een veelzijdig beweegmodel betreft met een uitgebreid pakket aan materialen.’ Met de huidige erkenning op het niveau Goed Onderbouwd is OldStars Sport doorgegroeid, want sinds eind 2020 was de interventie erkend op het niveau Goed Beschreven.

Anne Bulsink, projectleider OldStars, over de erkenning van OldStars Sport op het niveau Goed Onderbouwd: “Elke dag zien wij de impact die OldStars Sport maakt op deelnemers. Deze erkenning is voor ons een bevestiging én een waardering voor alle vrijwilligers in het land die OldStars Sport uitvoeren bij de verenigingen. De erkenning is voor ons ook waardevol, omdat wij zo ook aan nieuwe partners en nieuwe clubs kunnen uitleggen wat maakt dat onze aanpak zo goed werkt.”

Erkende interventies

Veel organisaties, professionals, willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, hebben zich in de praktijk bewezen en zijn door professionals beoordeeld.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.

De uitgebreide beschrijving van de interventie OldStars Sport vind je hier. Alle informatie over erkende sport- en beweeginterventies, inclusief de database, vind je hier.