Spring naar content

Portretten armoede: waar lopen volwassenen met weinig leefgeld tegenaan?

Welke belemmeringen ervaren mensen in armoede in het dagelijks leven? En hoe denken zij over sport en bewegen? Om daar meer zicht op te krijgen is Kenniscentrum Sport & Bewegen in gesprek gegaan met volwassenen met weinig leefgeld. Uit de verhalen van Jacqueline (46), Lana (46) en Febe (20) blijkt dat een gebrek aan geld zeker niet de enige barrière is waarom hun sport- en beweegparticipatie achterloopt op die van meer welvarende mensen.

Inmiddels weten de meeste sport- en beweegprofessionals wel dat mensen in armoede minder sporten en bewegen. Als hier beleid op gemaakt wordt, dan is dit meestal gebaseerd op theoretische inzichten en sluit dit beleid nog te weinig aan bij de leefwereld van de mensen om wie het gaat. Met deze portretten armoede krijgen beleidsadviseurs beter inzicht in hun situatie. Dit kunnen ze benutten om hun beleid aan te scherpen. Daarbij wordt het samen optrekken met de betreffende doelgroep sterk aanbevolen.

Vervolg op serie kindportretten

Deze serie portretten over het sport- en beweeggedrag van volwassenen in armoede is een vervolg op de serie kindportretten die Kenniscentrum Sport & Bewegen in het voorjaar van 2022 lanceerde in samenwerking met Mulier Instituut. In deze serie kindportretten kregen gezinnen een stem bij monde van Bella (17), Roos (12), Tiana (14) en hun moeders.

Video’s armoede

Verder bracht Kenniscentrum Sport & Bewegen in 2023 de videoreeks ‘Armoede en sport’ uit. Hierin vertellen Riane Kuzee-Hoogeveen, Alex Schepel en Lilith Smidts-Lefever wat er speelt achter de voordeuren van mensen in armoede. “Mijn tip voor professionals is vooral om niet te veel te oordelen. Het is ingewikkelder dan het lijkt om te gaan sporten wanneer het niet in je systeem zit”, aldus Lilith Smidts-Lefever.

Ervaringsdeskundigen

Bij het maken van beleid of werken met je doelgroep is het van belang dat je aandacht hebt voor de leefwereld van de mensen om wie het gaat. Door ze in het proces te betrekken en aan te sluiten bij hun ervaringen en perspectief voorkom je dat je voorbijgaat aan factoren die écht spelen. Sinds 2020 werkt Kenniscentrum Sport & Bewegen samen met ervaringsdeskundigen die weten hoe het is om met weinig geld rond te komen.

Lees hier hoe Kenniscentrum Sport & Bewegen – onder andere op het vlak van armoede – samenwerkt met ervaringsdeskundigen

Aanvoerdersgroep armoede

In 2023 heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen samen met vijf gemeenten een aanvoerdersgroep gevormd rondom het thema kansenongelijkheid in sport- en beweegdeelname van jeugd naar sociaaleconomisch milieu. Lees hier met welke vraagstukken Breda, Dordrecht, Meerssen, Stein en Twenterand aan de slag gaan.