Spring naar content

Twee interventies om 50+ meer te laten bewegen opnieuw erkend

De interventies ‘Beweegpret 55+ aan Zet’ en ‘Actief Plus’ en zijn in november erkend door de erkenningscommissie Sport & Bewegen. De interventie Beweegpret 55+ aan Zet was eerder erkend op het niveau ‘Goed Beschreven’ en is nu erkend op een hoger niveau: Goed Onderbouwd. Actief Plus werd opnieuw erkend op niveau ‘Goede aanwijzingen voor effectiviteit’. 

Beweegpret 55+ aan Zet 

Voor professionals die 55-plussers uit willen dagen meer recreatief te bewegen 

Om 55-plussers voldoende te laten bewegen is het vaak nodig om het niveau en de vorm van sport en bewegen aan te passen. Met Beweegpret 55+ aan Zet kun je als professional deze doelgroep uitdagen om (meer) recreatief te bewegen op hun eigen niveau. 

Beweegpret 55+ aan Zet is voor organisaties die zich richten op 55-plussers zoals bijvoorbeeld: welzijnsorganisaties, ouderenbonden, thuiszorginstellingen, gemeenten, sportverenigingen en organisaties waar senioren verblijven, zoals seniorenresidenties en zorginstellingen. Je leert als professional bewust aandacht te besteden aan bewegen met senioren, vanuit een creatieve en op de leeftijd van de doelgroep afgestemde invalshoek.

De recreatieve beweegactiviteiten kunnen in verschillende settings worden uitgevoerd, onder andere in een recreatiezaal, sporthal, zwembad en buitenruimte.

Yrsa Wagemaker van Huis voor Beweging vertelt waarom zij erg blij zijn met de erkenning Goed Onderbouwd voor hun interventie Beweegpret 55+ aan Zet: “We hechten er veel waarde aan dat onze interventies een erkenning hebben. De interventies worden beter gevonden in databases, vaker afgenomen en komen in aanmerking voor subsidiëring wanneer een erkenning voorwaarde is. Het is ook goed om kritisch te blijven met betrekking tot onze interventies, zodat we blijven door ontwikkelen, verbeteren en mogelijk een hogere erkenning kunnen aanvragen. Wel zijn we kritisch over de tijd die je moet investeren in het verkrijgen van een erkenning.”

Meer weten?

Klik op de button voor de volledige beschrijving van de erkende interventie in de database sport- en beweeginterventies. 

Kijk voor meer informatie ook op de website van Huis voor Beweging.

Actief Plu

Advies op maat om 50+ te stimuleren meer te (blijven) bewegen

Actief Plus is een advies-op-maat programma dat je als gemeente, GGD, sportservice organisaties of zorgverzekeraar in kan zetten om het beweeggedrag van 50-plussers te bevorderen en te behouden. De deelnemers ontvangen, op basis van door hun persoonlijk ingevulde vragenlijsten, advies op maat. Daarmee worden ze bewust gemaakt van hun eigen beweeggedrag. Aan de hand van hun persoonlijke karakteristieken en behoeften worden ze gemotiveerd om meer te gaan en blijven bewegen. In vier maanden tijd ontvangen de deelnemers drie keer een advies. De adviezen gaan over verschillende manieren van lichamelijke activiteit, afgestemd op de behoefte van de deelnemer. Dus niet alleen sporten, maar ook fietsen, wandelen, tuinieren en huishoudelijk werk. Ook is er de mogelijkheid om informatie over (bestaande) lokale sport- en beweegmogelijkheden toe te voegen aan het advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan fiets- en wandelroutes en informatie over verenigingen en activiteiten in de buurt.

De interventie is beschikbaar in een schriftelijke en in een digitale variant. 

Denise Peels van de Open Universiteit vertelt waarom het voor hen van belang is dat Actief Plus opnieuw erkend is: “Door hererkenning te krijgen kunnen we de implementatie van Actief Plus opnieuw een boost geven. We kunnen aan de praktijk laten zien dat Actief Plus steeds geupdate en geëvalueerd wordt, met bewezen positieve effecten.“

Meer weten?

Klik op de button voor de volledige beschrijving van de erkende interventie in de database sport- en beweeginterventies. 

Wil je jouw interventie laten erkennen?

Als eigenaar van een sport- of beweeginterventie streef je een doel na. Mensen in beweging krijgen, actief meedoen in de maatschappij of gezonder leven. Door jouw interventie te laten erkennen wordt je doel duidelijk en je programma sterk en zichtbaar. Bekijk de video en ga naar www.sportenbeweeginterventies.nl en volg de aanwijzingen.